الثلاثاء، أيار ١٥، ٢٠٠٧

Syumuliyatul Islam

Ma'rifatul Islam

Syumuliyatul Islam ( Kesempurnaan Islam )


A.Tujuan Materi
1.Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas (pokok), bina bangunan), maupun muayyidat (penyangga) dengan hubungan-hubungannya.
2. Dapat menyebutkan contoh-contoh penyelesaian aktual secara Islam dalam bidang kehidupan bermasyarakat.
3. Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan.

B.Kisi-kisi Materi
1. Kesempurnaan Islam (QS. 2:208 )
2. Sempurna dalam waktu:
•Risalah yang satu (QS. 21:90 , 34:28 , 21:107 )
•Penurup para nabi (QS. 33:42 )
3. Kesempurnaan minhaj:
•Asas: akidah (syahadat dan rukun iman)
•Bangunan Islam: ibadah: rukun Islam, shalat, puasa, zakat, haji, akhlak
•Penyokong /penguat: jihad (QS. 29:6 dan 69 , 47:31 ) atau amar ma'ruf nahi munkar (QS. 3:104 , 7:99 , 9:112 ) da'wah (QS. 16:125 , 41:33 )
4. Sempurna dalam tempat (QS. 22:40 ):
•Satunya pencipta (QS. 2:163 , 164 )
•Satunya alam (QS. 2:29 , 67:15 )
•Manhaj (pedoman) hidup

Sumber: Download Materi Tarbiyah E-Book http://www.eraintermedia.com

ليست هناك تعليقات: